Innergård Birger Jarlsgatan

innergård till bostadsrättförening

Denna innegård skulle bli husets sjätte sinne. Ett rum utanför där mer avspända möten kunde hållas och dynamiken mellan människor förstärkas. Rummet skulle anpassas efter de omkringboende, naturens krafter, husets arkitektur och allt det som skiljer bra design från sämre.