Villa Bromma

stentrappa

Utgångspunkt här var en sliten osammanhängande trädgård i olika nivåer som behövdes tänkas om och knytas ihop. Det blev offedalsskiffer & gårdsgrus som grund. Två härliga nya sittytor skapades varav en med pergola, en stentrappa byggdes upp till en platå med ett växthus.